Provincies en regio’s in Nederland

Nederland is een land met een lange geschiedenis. Net als andere landen is Nederland op verschillende manieren in te delen. Zo zijn er gemeentes, regio’s en uiteraard provincies. Deze grenzen zijn niet zomaar getrokken uit de losse pols. Alle afgegrensde gebieden hebben een eigen verleden en hebben een eigen bestuur of een eigen overkoepelend orgaan.

Het is interessant om eens meer aandacht te besteden aan ons eigen land. Hoeveel van de twaalf provincies kun jij noemen? Weet je uit hoeveel provincies Nederland in het verleden bestond en hoe deze tot stand zijn gekomen door de jaren heen?

Hoe is de indeling tot stand gekomen?

Veel landen hebben een indeling die op een bepaalde manier tot stand gekomen is. Er zijn weinig gebieden die met pen en papier afgescheiden zijn geraakt van andere gebieden. Dat kan ook niet. Om een goede indeling te krijgen van een land, is een geschiedenis nodig. De afzonderlijke gebieden zijn vaak ooit als een kleine kern gestart en zijn steeds verder uitgebreid door de jaren heen.

Dit geldt zeker voor de provincies. Wanneer we naar de geschiedenis van Nederland kijken, zien we lange periodes van oorlog, overheersing en bevrijding. De kerk heeft hier ook een grote rol binnen gespeeld, Utrecht was immers een van de eerste bisdommen in het noorden van Europa en nu een plaats waar de meeste gokhallen en gokkasten van het land terug te vinden zijn. De eerste echte eigen indelingen zien we uiteraard pas vanaf de zestiende eeuw, waarin Nederland zich afzondert van de overheerser.

Maar wie vanaf hier begint met kijken naar het verloop van de provincies en regio’s, die mist al een bijzonder groot deel van veel van de verklaringen. Al ten tijde van het Romeinse Rijk werden de eerste fundamenten gelegd voor het Nederland dat we tegenwoordig kennen.

Manieren van indelen

Wie wil kijken naar de indelingen van Nederland, die doet er niet verstandig aan om zich te beperken tot de provincies. Er zijn veel meer manieren om het land in te delen, wat ook vaak gebeurt wanneer er een groter onderzoek gehouden wordt. Zo wordt er gesproken over het landelijke en stedelijke deel, het gedeelte boven of onder de rivieren, en worden er indelingen gemaakt op basis van het inkomen. Een interessante manier om het land in te delen, is aan de hand van de mogelijke dialecten, al wordt er tegenwoordig ook steeds vaker gekeken naar de politieke voorkeuren van de meerderheid om zo een indeling te maken.

Hoe je het land ook indeelt, houd altijd rekening met de geschiedenis. Het indelen van een land is zelf niet zo moeilijk, het is veel lastiger en tegelijkertijd interessanter om te zien waar de achtergronden vandaan komen en wat de verklaringen zijn. Pas wanneer je weet hoe het land ontstaan is en welke fundamenten ten grondslag liggen aan het vormen van het land, weet je op welke manier een indeling gemaakt kan worden en wat de betekenis is van de verschillende gemeenten en provincies – daar krijgt jouw indeling een stuk meer inhoud van.