Nadruk op de regio is zo gek nog niet

Hoe verder de globalisering reikt, hoe meer mensen ertegenin gaan en de nadruk leggen op de eigen regio en de eigen gemeente. Dit is goed te zien aan het aantal buurtgenootschappen en plaatselijke samenwerkingen. Dit is een goed teken. We kunnen wel focussen op het grotere plaatje, maar wat bereiken we daarmee wanneer we onze eigen regio in verval laten gaan?

In de geschiedenis is lange tijd het grotere beeld belangrijk geweest, maar midden 20ste eeuw is dit omgedraaid naar een focus van onderaf. We zijn gaan kijken naar de mensen en de mogelijkheden en hierbij werden de kleinere groepen mensen ineens veel belangrijker. Dit werd opgepakt door andere wetenschappen die inzagen dat het grote geheel opgedeeld was uit kleinere onderdelen die samen zijn gaan werken.

Wat betekent dit concreet?

In Nederland is meer aandacht gekomen voor de kleinere regio’s en de kleinere gebieden. Er zijn natuurgebieden die het natuurgebied van Nederland kunnen worden en een prijs kunnen winnen. Er zijn gemeentes die de gemeente opdelen in kleinere delen om zo meer focus te kunnen leggen op de kleinere problemen en deze ook echt plaatselijk aan te pakken.

De buurtgenootschappen zijn samenwerkingen van een aantal straten waarbij de bewoners in kaart brengen wat er nodig is en wat er geboden kan worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat de mensen die hulp nodig hebben (bijvoorbeeld bij het verzamelen van hout om te stoken, om maar iets te noemen) hier ook hulp bij geboden krijgen. Wanneer een kleinere gemeenschap de handen ineen kan slaan om de mensen uit de eigen regio te helpen, dan zorgt dit voor een kort lijntje – wat betekent dat er altijd een goed beeld is van de behoefte en de situatie.

Kijk daarom niet alleen naar het grote geheel, zoals Nederland of de Europese Unie. Laat even de sociaaleconomische indelingen varen en leg de biogeografische indeling aan de kant. Kijk eens naar jouw eigen regio. Wat zijn de kansen, wat zijn de behoeftes en hoe is het ontstaan? Wat kan er verbeterd worden en wat kun jij hier zelf aan bijdragen? Wanneer we zelf allemaal even de aandacht op de eigen regio leggen, kunnen we ervoor zorgen dat Nederland nog een stuk mooier wordt voor de inwoners, zeker wanneer we ook op elkaar kunnen rekenen in de toekomst.