Verschillende manieren om regio’s in Nederland aan te duiden

Ben je van plan om een kaart van Nederland te maken? Of wil je een onderzoek gaan houden waarbij je een indeling nodig hebt van Nederland? Veel hobbyisten zijn tegenwoordig bezig met het maken van kaarten en zij komen steeds vaker tegen dat zij een indeling moeten kiezen om te kunnen beginnen. Maar dat is nog lastiger dan je denkt. Om je op weg te helpen, hebben we een aantal voorzetjes op een rij gezet zodat je een richting hebt.

Bodemtypes

Het is mogelijk om Nederland in te delen naar de bodemtypes. Officieel maak je dan een biogeografische indeling. Je kijkt hierbij naar de typische landschappen en de bodemsoorten, zoals de hogere zandgronden, duingebieden en heuvellandschap. Op die manier krijg je een grovere indeling van Nederland waarbij grotere delen onder dezelfde noemer vallen. Dit is vooral handig wanneer je een geografisch onderzoek wilt doen, of wanneer je wilt kijken naar de ontwikkelingen over een bijzonder lange periode. De bodemtypes zijn meestal niet zo veranderlijk als andere aspecten, zoals sociaaleconomische aspecten.

Sociaaleconomische indeling

Dat brengt ons direct bij de volgende manier van indelen. Wil je onderzoek doen naar mensen, waarbij de ‘gewone’ mensen voorop staan? Dan ben je bezig met een interessant onderzoek waarbij je niets hebt aan de bodemtypes. Wil je het gedrag (zoals het koopgedrag of het besteedbaar inkomen) van mensen onder de loep leggen, dan zijn sociaaleconomische indelingen handiger. Je kunt hierbij kijken naar het inkomen per huishouden, maar ook naar het aantal mensen per huishouden, of de werkzame bevolking.

Deze onderzoeken zijn meestal gelaagd. Het is daarom verstandig om je indeling ook gelaagd te maken. Kies een aantal verschillende manieren van indeling (zet bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen, het aantal mensen per huishouden en de kindersterfte naast elkaar) en leg daar je conclusie overheen. Klopt het voor het complete beeld, dan heb je direct een leuk fundament voor je conclusie.

Bestuurlijke indeling

Wil je een gemakkelijke indeling maken, of ben je op zoek naar een manier om een bestuurlijk onderzoek te doen naar de acties van de regering of de Europese Unie? Dan is het verstandig om een bestuurlijke kaart te maken. Gaat je onderzoek een tijdje terug de geschiedenis in, let dan even goed op. De ligging en verhouding van de gemeentes is meermalen veranderd door de jaren heen. Probeer een vast kader te nemen zodat je ook daadwerkelijk conclusies kunt trekken. Blijkt dat de gemeente die je onderzoekt helemaal niet bestond 100 jaar geleden en moet je gokken welke gebieden het toen waren, dan kom je nergens met je onderzoek omdat je conclusie altijd gemakkelijk aangevallen kan worden. Lukt het niet met kleinere bestuurlijke gebieden, kies dan grotere gebieden, of maak een eigen afbakening (zoals het ‘huidige’ Groningen, of het Gelderland ‘van 1891’). Zo is het altijd duidelijk welk gebied je bedoelt.